pepper

آخرین اخبار در مورد وضعیت نشر

وضعیت بازار نشر در برابر فراخوان‌ شبکه‌های ضدانقلاب برای اعتصاب

با توجه به فراخوان‌ ضدانقلاب برای ادامه اغتشاشات در روزهای آینده برخی از کتاب‌فروشان و ناشران از برگزاری طرح‌های تخفیفی خبر دادند. به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، با توجه به فراخوانی که از روزها قبل و با تبلیغات حداکثری توسط شبکه‌های ضدانقلاب و معاندین انجام شده بود تا از کسبه و بازاریان دعوت شود که در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذرماه با تعطیل کردن و بستن فروشگاه‌ها و مغ ...