pepper

آخرین اخبار در مورد علی محبی

نتیجه پژوهش‌های آموزش و پرورش درباره کنکور/ تربیت تک‌ساحتی لطمه جدی می‌زند

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: نتیجه پژوهش‌های صورت گرفته، نشان می‌دهد که کنکور با وضعیت فعلی، آسیب‌های جدی هم از حیث رفتاری و هم از حیث روحی و روانی به دانش‌آموزان و خانواده‌ها وارد می‌کند. علی محبی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس درباره مصوبات کنکوری و تأثیرات آن در آموزش و پرورش، اظهار کرد: نتیجه پژوهش‌های صورت ...