pepper

آخرین اخبار در مورد اظهارات ضد ایرانی رئیس رژیم صهیونیستی در دیدار با رئیس کمیسیون اروپا

اظهارات ضد ایرانی رئیس رژیم صهیونیستی در دیدار با رئیس کمیسیون اروپا

اظهارات ضد ایرانی رئیس رژیم صهیونیستی در دیدار با رئیس کمیسیون اروپا به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه در بروکسل با اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا دیدار کرد.    ...

اظهارات ضد ایرانی رئیس رژیم صهیونیستی در دیدار با رئیس کمیسیون اروپا

اظهارات ضد ایرانی رئیس رژیم صهیونیستی در دیدار با رئیس کمیسیون اروپا به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه در بروکسل با اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا دیدار کرد.    ...

اظهارات ضد ایرانی رئیس رژیم صهیونیستی در دیدار با رئیس کمیسیون اروپا

اظهارات ضد ایرانی رئیس رژیم صهیونیستی در دیدار با رئیس کمیسیون اروپا به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه در بروکسل با اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا دیدار کرد.    ...